دیپلماسی

نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
دیپلماسی
نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
دیپلماسی
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
دیپلماسی
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
در آخرین ممانعت از مذاکرات صلح طالبان مذاکرات تبادله زندانیان را به تعلیق درآوردند
دیپلماسی
در آخرین ممانعت از مذاکرات صلح طالبان مذاکرات تبادله زندانیان را به تعلیق درآوردند
طالبان و حکومت افغان برای اولین بار در کابل در مورد تبادله زندانیان ملاقات کردند
دیپلماسی
طالبان و حکومت افغان برای اولین بار در کابل در مورد تبادله زندانیان ملاقات کردند
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
دیپلماسی
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
دیپلماسی
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
دیپلماسی
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
دیپلماسی
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
دیپلماسی
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند