دیپلماسی

افغان ها از طالبان و حکومت می خواهند که از فرصت تاریخی استفاده کنند
دیپلماسی
پاکستان یکبار دیگر حمایت خود را از پروسه صلح و انکشاف افغانستان ابراز داشت
دیپلماسی
افغان ها از طالبان و حکومت خواستند که در مورد خواسته هایشان برای صلح، انعطاف پذیر بمانند
دیپلماسی
با آغاز شدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان و متحدین آن طالبان را برای آتش بس تحت فشار قرار دادند
دیپلماسی
مذاکرات بین الافغانی صلح قرار است طی چند روز آینده آغاز شوند
دیپلماسی
رهبران طالبان در میان تحریم های جدید، برای مذاکرات به اسلام آباد رفتند
دیپلماسی
حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا چالش های باقیمانده در راه صلح را بردارد
دیپلماسی
افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
دیپلماسی
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
دیپلماسی
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
دیپلماسی