دیپلماسی

نشست افغانها دردوحه با 'نقشه راه برای صلح' به پایان رسید
دیپلماسی
نشست افغانها دردوحه با 'نقشه راه برای صلح' به پایان رسید
مذاکرات افغانی در دوحه، به روز دوم ادامه یافت
دیپلماسی
مذاکرات افغانی در دوحه، به روز دوم ادامه یافت
زمان مذاکرات میان طالبان و سیاسیون افغان در قطر تعین شد
دیپلماسی
زمان مذاکرات میان طالبان و سیاسیون افغان در قطر تعین شد
غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد
دیپلماسی
غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد
پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است
دیپلماسی
پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است
مسکو و طالبان بدون حکومت افغانستان روابط دپلوماتیک را تجلیل کردند
دیپلماسی
مسکو و طالبان بدون حکومت افغانستان روابط دپلوماتیک را تجلیل کردند
غنی «آماده» آتش‌بس با طالبان، پس از آن که لویه جرگه خواستار آتش‌بس شد
دیپلماسی
غنی «آماده» آتش‌بس با طالبان، پس از آن که لویه جرگه خواستار آتش‌بس شد
با پایان رسیدن لویه جرگهء مشورتی در کابل افغان ها خواستار آتش بس شدند
دیپلماسی
با پایان رسیدن لویه جرگهء مشورتی در کابل افغان ها خواستار آتش بس شدند
هزاران نفر در کابل شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح گرد هم آمدند
دیپلماسی
هزاران نفر در کابل شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح گرد هم آمدند
افغان ها می گویند اشتراک نکردن طالبان در لویه جرگهء مشورتی نشانه هدف آنها مبنی بر خشونت است
دیپلماسی
افغان ها می گویند اشتراک نکردن طالبان در لویه جرگهء مشورتی نشانه هدف آنها مبنی بر خشونت است