دیپلماسی

رهبران طالبان در میان تحریم های جدید، برای مذاکرات به اسلام آباد رفتند
دیپلماسی
حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا چالش های باقیمانده در راه صلح را بردارد
دیپلماسی
افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
دیپلماسی
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
دیپلماسی
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
دیپلماسی
در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
دیپلماسی
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت
دیپلماسی
نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
دیپلماسی
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
دیپلماسی
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
دیپلماسی