دیپلماسی

اهداکنندگان کمک ها با افغانستان را با شرایط آتش بس و مذاکرات صلح پیوند دادند
دیپلماسی
اهداکنندگان کمک ها با افغانستان را با شرایط آتش بس و مذاکرات صلح پیوند دادند
مقامات می گویند، قرار است حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح به پیش بروند
دیپلماسی
مقامات می گویند، قرار است حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح به پیش بروند
عمران خان در کابل تعهد سپرد که در توقف خشونت در افغانستان کمک خواهد کرد
دیپلماسی
عمران خان در کابل تعهد سپرد که در توقف خشونت در افغانستان کمک خواهد کرد
اعضای پارلمان: آنعده از اعضای گروه طالبان که طرفدار صلح هستند در حکومت افغانستان استقبال می شوند
دیپلماسی
اعضای پارلمان: آنعده از اعضای گروه طالبان که طرفدار صلح هستند در حکومت افغانستان استقبال می شوند
بیش از ۱۳۰۰ عالم دینی و شاگردان برای صلح در جلال آباد گردهم آمدند
دیپلماسی
بیش از ۱۳۰۰ عالم دینی و شاگردان برای صلح در جلال آباد گردهم آمدند
افغان ها تقاضا کردند که در مذاکرات صلح دستاوردهای ۲۰ سال گذشته حفظ شوند
دیپلماسی
افغان ها تقاضا کردند که در مذاکرات صلح دستاوردهای ۲۰ سال گذشته حفظ شوند
خلیلزاد به طالبان هشدار داد که افزایش در خشونت روند صلح را تهدید می کند
دیپلماسی
خلیلزاد به طالبان هشدار داد که افزایش در خشونت روند صلح را تهدید می کند
طالبان با نیروهای ایالات متحده دیدار کردند و توافق کردند که تلفات افغان را کاهش دهند
دیپلماسی
طالبان با نیروهای ایالات متحده دیدار کردند و توافق کردند که تلفات افغان را کاهش دهند
باشندگان هرات خواهان حفظ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به عنوان نتیجه مذاکرات صلح شدند
دیپلماسی
باشندگان هرات خواهان حفظ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به عنوان نتیجه مذاکرات صلح شدند
خلیلزاد در میان مذاکرات صلح به دنبال توافق جنبی میان افغانستان و پاکستان است
دیپلماسی
خلیلزاد در میان مذاکرات صلح به دنبال توافق جنبی میان افغانستان و پاکستان است