دیپلماسی

خلیلزاد در میان مذاکرات صلح به دنبال توافق جنبی میان افغانستان و پاکستان است
دیپلماسی
غنی طالبان را ترغیب کرد تا 'شجاعت داشته باشند' و 'آتش بس را اعلام کنند'
دیپلماسی
با کم شدن فاصله اختلاف بر سر یک مسئله مهم بین حکومت و طالبان، مذاکرات متوقف شده صلح جاری شدند
دیپلماسی
بازدید عبدالله از اسلام آباد گرمی روابط میان پاکستان و افغانستان را نشان می دهد
دیپلماسی
عبدالله می گوید، جنگجویان طالب که در تبادله زندانیان آزاد شده بودند، به میدان جنگ بازگشته اند
دیپلماسی
افغان ها از طالبان و حکومت می خواهند که از فرصت تاریخی استفاده کنند
دیپلماسی
پاکستان یکبار دیگر حمایت خود را از پروسه صلح و انکشاف افغانستان ابراز داشت
دیپلماسی
افغان ها از طالبان و حکومت خواستند که در مورد خواسته هایشان برای صلح، انعطاف پذیر بمانند
دیپلماسی
با آغاز شدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان و متحدین آن طالبان را برای آتش بس تحت فشار قرار دادند
دیپلماسی
مذاکرات بین الافغانی صلح قرار است طی چند روز آینده آغاز شوند
دیپلماسی