دیپلماسی

حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
دیپلماسی
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
دیپلماسی
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
دیپلماسی
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
دیپلماسی
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
دیپلماسی
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
دیپلماسی
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
دیپلماسی
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
ایالات متحده و طالبان توافقنامهٔ تاریخی را امضا نموده، مسیر صلح در افغانستان را اساس گذاشتند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان توافقنامهٔ تاریخی را امضا نموده، مسیر صلح در افغانستان را اساس گذاشتند
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
دیپلماسی
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند