دیپلماسی

ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
دیپلماسی
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند
دیپلماسی
توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
دیپلماسی
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
دیپلماسی
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
دیپلماسی
پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
دیپلماسی
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند
دیپلماسی
گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
دیپلماسی
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
دیپلماسی
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
دیپلماسی