دیپلماسی

افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
دیپلماسی
افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
دیپلماسی
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
دیپلماسی
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
دیپلماسی
در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت
دیپلماسی
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت
نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
دیپلماسی
نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
دیپلماسی
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
دیپلماسی
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
در آخرین ممانعت از مذاکرات صلح طالبان مذاکرات تبادله زندانیان را به تعلیق درآوردند
دیپلماسی
در آخرین ممانعت از مذاکرات صلح طالبان مذاکرات تبادله زندانیان را به تعلیق درآوردند
طالبان و حکومت افغان برای اولین بار در کابل در مورد تبادله زندانیان ملاقات کردند
دیپلماسی
طالبان و حکومت افغان برای اولین بار در کابل در مورد تبادله زندانیان ملاقات کردند