دیپلماسی

توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
دیپلماسی
توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
دیپلماسی
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
دیپلماسی
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
دیپلماسی
پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند
دیپلماسی
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند
گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
دیپلماسی
گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
دیپلماسی
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
دیپلماسی
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
دیپلماسی
تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»
دیپلماسی
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»