دیپلماسی

پایان سفر ۴ روزه هیات صلح افغانستان به پاکستان
دیپلماسی
کابل می گوید: ارتباط ایران با طالبان «مداخله صریح» در امور داخلی افغانستان است
دیپلماسی
بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان
دیپلماسی
خوشبینی باشنده گان هرات همزمان با ادامه کوشش ها برای صلح
دیپلماسی
حضور هیات نماینده گان حکومت افغانستان در ابوظبی برای مذاکرات صلح طالبان
دیپلماسی
«کنفرانس صلح» مسکو نشان دهنده درگیری های داخلی طالبان و مداخله روسیه است
دیپلماسی
کنسولگری ایران مانع انکشاف شهری در شهر هرات شده است
دیپلماسی
فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
دیپلماسی
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
دیپلماسی
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
دیپلماسی