محیط زیست

چین علی رغم اینکه با استفاده از ذغال سنگ با آینده بازی می کند، در زمینه اقلیم ادعای رهبری جهانی می کند
محیط زیست
چاه های عمیق ایران آب را به طور غیرقانونی از سه دریای افغانستان در زیرزمین انتقال می کند
محیط زیست
در حالی که سیلاب های تند در افغانستان جان بیش از ۱۶۰ نفر را گرفت، عملیات جستجویی هنوز ادامه دارد
محیط زیست
درختان در امتداد شاهراه کندوز تازه ترین تلفات در جنگ طالبان شدند
محیط زیست
خشکسالی شدید شبانان افغان را وادار به انجام اقدامات ناامیدکننده می کند
محیط زیست
تغیرات اقلیمی گنجینه های باستان شناسی بامیان را تهدید می کند
محیط زیست
در تصاویر: افغان ها در پی از دست دادن «همه چیز» در سیل های مرگبار شروع به پاک کاری می کند
محیط زیست
در عکس ها: نیروهای افغان فامیل های گرفتار سیلاب در قندهار را نجات می دهند
محیط زیست
در شرایطی که خشکسالی و افزایش جمعیت منابع آبی را تحت فشار قرار داده کابل با بحران آب مواجه است
محیط زیست
زارعین افغان که از خشکسالی گریخته اند در کمپ ها با مشکلات بیشتر رو به رو می شوند
محیط زیست