تحلیل

انتقال صلح آمیز قدرت، استحکام دیموکراسی ایالات متحده را واضح می سازد
تحلیل
تهران یک سال پس از قتل سلیمانی هنوز هم به ایجاد تهدید ادامه می دهد
تحلیل
میراث سلیمانی برای ایران: تخصیص پول ایرانیان برای جنگ های پرهزینه نیابتی
تحلیل
کمپاین شکنجه و بدرفتاری رژیم سوریه با گروه های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران گره خورده است
تحلیل
تاریخ نویسی خونریزی ها توسط قاسم سلیمانی در سراسر منطقه و فراتر از آن
تحلیل
در مورد اراده بدخواهانه مسکو در افغانستان شواهد در حال افزایش است
تحلیل
گروه شکست خورده شاخه خراسان داعش تلاش می کند تا حضور خود در افغانستان را ظاهر کند
تحلیل
به دلیل تهدیدی که توسط رژیم چین برای جامعه جهانی ایجاد شده است، هشدار رشد می کند
تحلیل
رژیم پوتین: یک بازیگر بدخواه مداوم در سطح جهانی
تحلیل
رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
تحلیل