تجزيه

فقیه ولایت یو عقیدوي انحراف دی چې په ایران کې دکتاتوري غښتلې کوي
تجزيه
فاطمیون اورپکي د سوریې په ختیځ کې 'د کوچني ایران' د اوسېدونکیو لویه برخه جوړوي
تجزيه
د واک سوله ییز انتقال د متحده ایالاتو د ولسواکۍ ټینګښت په ګوته کوي
تجزيه
تهران د سلیماني له وژل کېدلو څخه یو کال وروسته اوس هم د سیمې لپاره ګواښ جوړوي
تجزيه
ایران ته د سلیماني میراث: په قېمتي نیابتي جګړو کې د ایرانیانو د پیسې مصرفول
تجزيه
د سوریې رژیم له خوا د شکنجې او سپکاوي کمپاین د ایران له خوا حمایه کېدونکو ملېشو پورې تړاو لري
تجزيه
په سیمه او له سیمې څخه وړاندې د قاسم سلیماني له خوا د وینو تویولو تاریخ لیکل
تجزيه
په افغانستان کې د مسکو د ناوړه ارادو شواهد په ډېرېدلو دي
تجزيه
د داعش ماته شوې خراسان څانګه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي
تجزيه
د چین د رژیم له خوا نړۍ والې ټولنې ته د پېښ ګواښ له امله خبرداری په زېاتېدلو دی
تجزيه