انرژی

پروژه بند آبی جدید تاجیکستان الکتریسته مورد نیاز افغانستان و پاکستان را تامین خواهد کرد
انرژی
تلاش های بیشتر ایران برای سبوتاژ پروژهء تاپی
انرژی
وصل شدن برق کابل پس از تخریب پایه های برق توسط طالبان در بغلان
انرژی
مقامات کشور های منطقه کار احداث بخش افغانستان خط لولهء تاپی را افتتاح کردند
انرژی
اظهارات روحانی در مورد بندهای افغانستان جدیدترین نمونه «مداخله» ایران می باشد
انرژی