جنایت و عدالت

جاسوسان چینایی به دست داشتن در یک برنامه جهانی آزار و اذیت متهم شدند
جنایت و عدالت
جاسوسان چینایی به دست داشتن در یک برنامه جهانی آزار و اذیت متهم شدند
مقامات هرات فواید عمده برنامه جدید میثاق امنیتی را ارائه کردند
جنایت و عدالت
مقامات هرات فواید عمده برنامه جدید میثاق امنیتی را ارائه کردند
نمایشگاه تصویری هرات جنایات زمان حمله شوروی بر افغانستان را به نمایش گذاشت
جنایت و عدالت
نمایشگاه تصویری هرات جنایات زمان حمله شوروی بر افغانستان را به نمایش گذاشت
ایالات متحده برای ۲ امریكایی كه در افغانستان ربوده شدند تا ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد
جنایت و عدالت
ایالات متحده برای ۲ امریكایی كه در افغانستان ربوده شدند تا ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد
افغان ها از راه‌اندازی شماره ۱۹۶ خط تیلیفون شکایت وزارت دفاع استقبال کردند
جنایت و عدالت
افغان ها از راه‌اندازی شماره ۱۹۶ خط تیلیفون شکایت وزارت دفاع استقبال کردند
جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
جنایت و عدالت
جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
باشنده گان بادغیس علیه رژیم 'خصومت آمیز' ایران اعتراض کردند
جنایت و عدالت
باشنده گان بادغیس علیه رژیم 'خصومت آمیز' ایران اعتراض کردند
افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
جنایت و عدالت
افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
جنایت و عدالت
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند
جنایت و عدالت
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند