جنایت و عدالت

یک مستند کاخ یک میلیارد دالری 'رشوت' پوتین در امتداد بحیره سیاه را به نمایش گذاشت
جنایت و عدالت
والی هرات از نقش ایران در تجارت غیرقانونی موادمخدر انتقاد کرد
جنایت و عدالت
با گذشتن یک سال ایران هنوز هم بخاطر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هیچ کسی را دستگیر نکرده است
جنایت و عدالت
افغان ها از روسیه به دلیل حمله شوروی و عواقب آن خواهان جبران خسارات شدند
جنایت و عدالت
جاسوسان چینایی به دست داشتن در یک برنامه جهانی آزار و اذیت متهم شدند
جنایت و عدالت
مقامات هرات فواید عمده برنامه جدید میثاق امنیتی را ارائه کردند
جنایت و عدالت
ایالات متحده برای ۲ امریكایی كه در افغانستان ربوده شدند تا ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد
جنایت و عدالت
نمایشگاه تصویری هرات جنایات زمان حمله شوروی بر افغانستان را به نمایش گذاشت
جنایت و عدالت
افغان ها از راه‌اندازی شماره ۱۹۶ خط تیلیفون شکایت وزارت دفاع استقبال کردند
جنایت و عدالت
جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
جنایت و عدالت