جنایت و عدالت

نمایشگاه تصویری هرات جنایات زمان حمله شوروی بر افغانستان را به نمایش گذاشت
جنایت و عدالت
ایالات متحده برای ۲ امریكایی كه در افغانستان ربوده شدند تا ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد
جنایت و عدالت
افغان ها از راه‌اندازی شماره ۱۹۶ خط تیلیفون شکایت وزارت دفاع استقبال کردند
جنایت و عدالت
جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
جنایت و عدالت
باشنده گان بادغیس علیه رژیم 'خصومت آمیز' ایران اعتراض کردند
جنایت و عدالت
افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
جنایت و عدالت
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
جنایت و عدالت
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند
جنایت و عدالت
نفرت و خشم به دلیل سوختن و کشته شدن مهاجرین افغان توسط نیروهای ایرانی
جنایت و عدالت
مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
جنایت و عدالت