https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Crime_Justice?page=2

جنایت و عدالت

قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود

قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود

قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان

قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان

نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت

نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت

استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان

استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان

استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان

استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان

مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند

مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند

مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد

مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد

مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند

مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند

یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است

یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است

ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود

ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود