جنایت و عدالت

مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
جنایت و عدالت
مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
کشتن یک زوج در غور توجه مردم را به وحشت طالبان جلب کرد
جنایت و عدالت
کشتن یک زوج در غور توجه مردم را به وحشت طالبان جلب کرد
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
جنایت و عدالت
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
حکومت افغان هزاران جریب زمین غصب شده به طورغیرقانونی را پس گرفت
جنایت و عدالت
حکومت افغان هزاران جریب زمین غصب شده به طورغیرقانونی را پس گرفت
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند
جنایت و عدالت
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
جنایت و عدالت
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
جنایت و عدالت
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
رژیم ایران 'پشتیبانی گسترده' از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
جنایت و عدالت
رژیم ایران 'پشتیبانی گسترده' از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
جنایت و عدالت
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
دختران نوجوان در ولایت فاریاب از تجاوز جنسی گروهی وحشیانه در ماه رمضان توسط جنگجویان طالب حکایت میکنند
جنایت و عدالت
دختران نوجوان در ولایت فاریاب از تجاوز جنسی گروهی وحشیانه در ماه رمضان توسط جنگجویان طالب حکایت میکنند