جنایت و عدالت

مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
جنایت و عدالت
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
جنایت و عدالت
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
رژیم ایران 'پشتیبانی گسترده' از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
جنایت و عدالت
رژیم ایران 'پشتیبانی گسترده' از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
جنایت و عدالت
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
دختران نوجوان در ولایت فاریاب از تجاوز جنسی گروهی وحشیانه در ماه رمضان توسط جنگجویان طالب حکایت میکنند
جنایت و عدالت
دختران نوجوان در ولایت فاریاب از تجاوز جنسی گروهی وحشیانه در ماه رمضان توسط جنگجویان طالب حکایت میکنند
مینه منگل،‌ روزنامه نگار سابق و مشاور پارلمانی در کابل به قتل رسید
جنایت و عدالت
مینه منگل،‌ روزنامه نگار سابق و مشاور پارلمانی در کابل به قتل رسید
قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است
جنایت و عدالت
قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است
اختطاف زنان در غزنی نشان می دهد که طالبان قصد دارند ظلم و ستم را دوباره برقرار کنند
جنایت و عدالت
اختطاف زنان در غزنی نشان می دهد که طالبان قصد دارند ظلم و ستم را دوباره برقرار کنند
کار اجباری اعضای فاطمیون در ایران «شبیه به بردگی» است
جنایت و عدالت
کار اجباری اعضای فاطمیون در ایران «شبیه به بردگی» است
قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود
جنایت و عدالت
قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود