جنایت و عدالت

افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
جنایت و عدالت
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
جنایت و عدالت
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند
جنایت و عدالت
نفرت و خشم به دلیل سوختن و کشته شدن مهاجرین افغان توسط نیروهای ایرانی
جنایت و عدالت
مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
جنایت و عدالت
کشتن یک زوج در غور توجه مردم را به وحشت طالبان جلب کرد
جنایت و عدالت
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
جنایت و عدالت
حکومت افغان هزاران جریب زمین غصب شده به طورغیرقانونی را پس گرفت
جنایت و عدالت
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند
جنایت و عدالت
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
جنایت و عدالت