جنایت و عدالت

مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد
جنایت و عدالت
مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد
مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
جنایت و عدالت
مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
جنایت و عدالت
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
جنایت و عدالت
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است
جنایت و عدالت
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است
استقبال افغان ها از مبارزه با جنگ سالاران فاسد و رهبران شبه نظامیان غیرمسؤول
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از مبارزه با جنگ سالاران فاسد و رهبران شبه نظامیان غیرمسؤول
یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد
جنایت و عدالت
یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد
ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد
جنایت و عدالت
ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد
موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان
جنایت و عدالت
موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان
یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد
جنایت و عدالت
یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد