جنایت و عدالت

نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت
جنایت و عدالت
استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان
جنایت و عدالت
مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند
جنایت و عدالت
مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد
جنایت و عدالت
مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
جنایت و عدالت
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
جنایت و عدالت
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
جنایت و عدالت
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از مبارزه با جنگ سالاران فاسد و رهبران شبه نظامیان غیرمسؤول
جنایت و عدالت