جنایت و عدالت

جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
جنایت و عدالت
جواب متقابل: دختر افغان اعضای گروه طالبان را پس از آن کشت که والدینش را به قتل رساندند
باشنده گان بادغیس علیه رژیم 'خصومت آمیز' ایران اعتراض کردند
جنایت و عدالت
باشنده گان بادغیس علیه رژیم 'خصومت آمیز' ایران اعتراض کردند
افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
جنایت و عدالت
افغانستان ۶۰۰ نفر زندانیان 'بسیار خطرناک' طالبان را آزاد نخواهد کرد
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
جنایت و عدالت
وزارت خارجه شکایت تهران در رابطه با اعتراضات مهاجرین را رد کرد
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند
جنایت و عدالت
‍ معترضین برای محکوم کردن کشته شدن مهاجرین افغان در ایران به جاده ها برآمدند
نفرت و خشم به دلیل سوختن و کشته شدن مهاجرین افغان توسط نیروهای ایرانی
جنایت و عدالت
نفرت و خشم به دلیل سوختن و کشته شدن مهاجرین افغان توسط نیروهای ایرانی
مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
جنایت و عدالت
مقامات: همکاری باشنده گان کندوز با پولیس در حال افزایش است
کشتن یک زوج در غور توجه مردم را به وحشت طالبان جلب کرد
جنایت و عدالت
کشتن یک زوج در غور توجه مردم را به وحشت طالبان جلب کرد
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
جنایت و عدالت
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
حکومت افغان هزاران جریب زمین غصب شده به طورغیرقانونی را پس گرفت
جنایت و عدالت
حکومت افغان هزاران جریب زمین غصب شده به طورغیرقانونی را پس گرفت