جنایت و عدالت

نیروهای افغان بیش از ۱۰۰ نفر طالبان را در ۲۴ ساعت کشتند
جنایت و عدالت
پس از تجاوز جنسی بالای یک دختر نوجوان و قتل وحشیانه وی توسط طالبان در جوزجان تظاهرات برپا شدند
جنایت و عدالت
ویدیوی لت وکوب یک کودک توسط یک فرمانده طالبان در غور خشم مردم را برانگیخت
جنایت و عدالت
زندانیانی که توسط کوماندوهای افغان نجات یافتند از ظلم طالبان حکایت کردند
جنایت و عدالت
یک مستند کاخ یک میلیارد دالری 'رشوت' پوتین در امتداد بحیره سیاه را به نمایش گذاشت
جنایت و عدالت
والی هرات از نقش ایران در تجارت غیرقانونی موادمخدر انتقاد کرد
جنایت و عدالت
با گذشتن یک سال ایران هنوز هم بخاطر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هیچ کسی را دستگیر نکرده است
جنایت و عدالت
افغان ها از روسیه به دلیل حمله شوروی و عواقب آن خواهان جبران خسارات شدند
جنایت و عدالت
جاسوسان چینایی به دست داشتن در یک برنامه جهانی آزار و اذیت متهم شدند
جنایت و عدالت
مقامات هرات فواید عمده برنامه جدید میثاق امنیتی را ارائه کردند
جنایت و عدالت