جنایت و عدالت

با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
جنایت و عدالت
رژیم ایران 'پشتیبانی گسترده' از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
جنایت و عدالت
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
جنایت و عدالت
دختران نوجوان در ولایت فاریاب از تجاوز جنسی گروهی وحشیانه در ماه رمضان توسط جنگجویان طالب حکایت میکنند
جنایت و عدالت
مینه منگل،‌ روزنامه نگار سابق و مشاور پارلمانی در کابل به قتل رسید
جنایت و عدالت
قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است
جنایت و عدالت
اختطاف زنان در غزنی نشان می دهد که طالبان قصد دارند ظلم و ستم را دوباره برقرار کنند
جنایت و عدالت
کار اجباری اعضای فاطمیون در ایران «شبیه به بردگی» است
جنایت و عدالت
قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود
جنایت و عدالت
قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان
جنایت و عدالت