جنایت و عدالت

مینه منگل،‌ روزنامه نگار سابق و مشاور پارلمانی در کابل به قتل رسید
جنایت و عدالت
مینه منگل،‌ روزنامه نگار سابق و مشاور پارلمانی در کابل به قتل رسید
قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است
جنایت و عدالت
قتل دو فرد ملکی در یک محکمه صحرایی توسط طالبان خشم افغان ها را برانگیخته است
اختطاف زنان در غزنی نشان می دهد که طالبان قصد دارند ظلم و ستم را دوباره برقرار کنند
جنایت و عدالت
اختطاف زنان در غزنی نشان می دهد که طالبان قصد دارند ظلم و ستم را دوباره برقرار کنند
کار اجباری اعضای فاطمیون در ایران «شبیه به بردگی» است
جنایت و عدالت
کار اجباری اعضای فاطمیون در ایران «شبیه به بردگی» است
قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود
جنایت و عدالت
قتل «بی رحمانه» انجنییر توسط طالبان باعث افزایش دشمنی باشنده گان با جنگجویان می شود
قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان
جنایت و عدالت
قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان
نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت
جنایت و عدالت
نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت
استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان
جنایت و عدالت
استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان
استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان
مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند
جنایت و عدالت
مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند