جنایت و عدالت

قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان
جنایت و عدالت
قتل یک زن حامله و طفل متولد نشده اش در سرپل توسط طالبان
نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت
جنایت و عدالت
نشر ویدئوی لت و کوب مهاجرین افغان توسط یک افسر ایرانی خشم عمومی را برانگیخت
استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان
جنایت و عدالت
استقبال مردم افغانستان از مبارزه حکومت با جنگ سالاران و زورمندان
استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از تفحص حکومت در رابطه با تعرض جنسی در فوتبال بانوان
مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند
جنایت و عدالت
مسؤولین ارشد و جنرالان در شمول افرادی هستند که در رابطه با اتهمات فساد اداری متهم شده اند
مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد
جنایت و عدالت
مقامات هشدار داده اند که افغان های که در سوریه به نیابت از ایران می جنگند در کشورشان محاکمه خواهند شد
مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
جنایت و عدالت
مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
جنایت و عدالت
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
جنایت و عدالت
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است
جنایت و عدالت
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است