امنیت

اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند

ای اف پی

به گفته مقامات افغان، اردوی ملی افغان در حال فراگرفتن یک استراتیژی جدید مستقرساختن سربازان در پایگاه های بزرگتر نسبت به پوسته های بازرسی است. مفهوم این پالیسی کاهش دادن تلفات دربین سربازان افغان است. [وتکینس/ای اف پی تی وی/ای اف پی]

میدان شهر -- تنها سیم خاردار دروازه دخولی یک پوسته بازرسی دوردست اردوی ملی افغان را که بزودی ممکن مسدود شود نشانی می کند زیرا حکومت پوسته های آسیب پذیر را بسته می کند و یک استراتیژی جدید مدغم ساختن نیروهای محافظت و ضد شورش را تطبیق می کند.

این پوسته در ولایت میدان وردک پیش از این مورد حمله قرارگرفته است و دیوارهای خم ضد انفجار آن و خریطه های ریگ پس وپیش آسیب پذیری آن ۱۳ سرباز که در آنجا هفته ها زنده گی می کنند واضیح میسازد.

پس ازسالها دشواری محافظت کردن از چنین پوسته های بازرسی، حکومت افغانستان بر درخواستهای دوامدار امریکا دارند عمل می کند تا آنها را بسته نمایند.

هدف این است که پوسته های بازرسی مشابه آسیب پذیر را ببندند و نیروها را به پایگاه های بزرگتر - که چندین تای آنها تحت اعمار هستند - مدغم کنند.

image

یک هلیکوپتر نظامی امریکا به تاریخ ۱۶ جوزا بیرون از مقر والی میدان وردک در میدان شهر در جریان یک بازدید توسط جنرال اسکات میلر، قوماندان نیروهای امریکایی و ناتو درافغانستان واسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع نشست می کند. [توماس وتکینس]

image

سربازان امریکایی به تاریخ ۱۶ جوزا در حال انداخت در یک پوسته اردوی ملی افغان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک دیده می شوند. یک سیم خاردار دور و بر دروازه دخولی پوسته اردوی ملی افغان قراردارد. [توماس وتکینس/ای اف پی]

image

سربازان اردوی ملی افغان در جریان یک بازدید توسط جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان، به تاریخ ۱۶ جوزا در یک پوسته بازرسی در ولسوالی نرخ میدان وردک، دیدار می کنند. [وتکینس/ای اف پی]

image

یک سرباز افغان در یک تمرین در ولسوالی گذره ولایت هرات به تاریخ ۲۵ ثور اشتراک می کند. [عمر]

این پلان بخاطر سربازان است تا ماموریت های تهاجمی را رهبری کنند، به عوض کوشش براینکه هر روز با حمایت ناکافی بیرونی زنده بمانند،و با طالبان بجنگند.

افغانستان آماده تغییر دادن پالیسی پوسته های بازرسی است

افسران نظامی افغان در مورد احضارات شان بخاطر ترک کردن پالیسی پوسته های بازرسی آماده هستند.

دادان لونگ جنرال اردوی ملی اخیرآ در یک پایگاه نظامی امریکا در ولایت پکتیا گفت، پوسته بازرسی یک تکتیک ناکام است.

او گفت، نصف از تلفات نظامی در پوسته های بازرسی صورت می گیرند.

لونگ به ای اف پی گفت، «ما میخواهیم که تمام این پوسته های بازرسی را بسته نمایم و اکنون پایگاه های قوی تاسیس نمایم.»

اما نظر بسته کردن پوسته های بازرسی به سیاستمداران دشواراست شود.

یک دژ که برفراز آن بیرق ملی در حال اهتزاز است این پیام را می فرستد که حکومت یک ساحه را در تسلط خو دارد واین همچنان نماینده گی از ایتلاف چهل تکه ای کابل با قدرتمندان منطقه ای می کند.

برید جنرال کیوین ادمیرل یک نظامی امریکا گفت تغییر دادن نظر نظامی افغان چالش برانگیز بود.

اوگفت، «آنها تحت فشارهای زیاد سیاسی به سطح محلی با ولسوال ها و اعضای پارلمان، که گفته اند این یگانه نماینده گی واضح ازحکومت ما در این ساحات دوردست است، قراردارند.

بستن پوسته های بازرسی درجنگ برعلیه طالبان حیاتی است.

به نظر جنرال میلر کسیکه ماموریت ناتو در افغانستان و کوشش جنگ امریکا در این کشور را رهبری می کند، بستن این پوسته های بازرسی برای نظامیان افغان حیاتی است.

میلر دریک نشست اخیر، در اشاره به نیروهای افغان به مقامات نظامی امریکا گفت، «آنها درعملیات های تهاجمی افراد شان را از دست نمی دهند، آنها طالبان را می کشند. آیا شما می خواهید اولویت های تکتیکی من را بشنوید؟ درمورد پوسته ها صحبت کنید.»

برای استحکام پیامش، میلربه سراسر افغانستان سفرهای مکرر را انجام داد، قوماندانان نظامی محلی را جمع کردند تا برای آنها اوضاع زنده گی دشوار این پوسته ها را نشان دهد.

میلر هفته گذشته دریک بازدید از پوسته بازرسی میدان وردک گفت او می خواست چشم های قوماندانهای افغان را به نامناسب بودن چنین پوسته ها باز کند.

این کمپ در یک فاصله کوتاه از شاهرای 1 – که یک راه کلیدی برای اکمال کردن کابل و بقیه کشور است موقعیت دارد.

حمایت از چنین پوسته ها درسال های گذشته کم بود.

اگر یک حمله صورت می گیرد، امکان رسیدن حمایت نیست.

در حالیکه منتقدین موافق است که این پوسته ها ارزش تکتیکی کم دارند، آنها نظریات متفاوت برکشیدن ارتش از پایگاه ها و در مورد آن داردند که گویا سربازان را بیشتر مایل به مبارزه خواهند کرد.

دگروال دیوید بتلر یک سخنگوی نظامی امریکا درکابل گفت، سربازان افغان دارند عملیات های مستقل تر را انجام میدهند و درجریان این عملیات ها موثر تر هستند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

2 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

سلام! آنها تدابیر خوبی را روی دست گرفته اند. از یک طرف امنیت بهترخواهد شد و از طرف دیگر اگرآنها گزمه ها را آغاز کنند، این کار یک نقش بزرگ را در تقویت امنیت خواهد داشت. پوسته های بازرسی کوچک جایکه پولیس موجود است باید بسته شوند وآنها بعوض آن گزمه ها را آغاز کنند.

پاسخ

تشکر، معلومات خوب.

پاسخ