امنیت

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند
امنیت
یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار
امنیت
اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار
امنیت
نیروهای افغان در آستانه انتخابات، طالبان و داعش را در کنر هدف قرار دادند
امنیت
طالبان از وحشت دموکراسی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی شدند
امنیت
نقاشی های دیواری با پیام های صلح خواهی در هرات امید را برای افغان های خسته از جنگ به ارمغان می آورد
امنیت
در تصاویر جنگ های مرگبار، ایران اطفال افغان را بی پدر به حال خود رها می سازد
امنیت
رد پروسه صلح تحت هدایت افغانستان توسط روسیه اهداف واقعی کرملین را فاش می کند
امنیت
زنان بغلان پیام صلح را به طالبان منتقل می کنند
امنیت
زندانیان آزاد شده از زندان های طالبان شرح حال شان را بیان می کنند
امنیت