امنیت

افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
امنیت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
امنیت
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
امنیت
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
امنیت
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
کشته شدن ده ها محصل در اثر هدف قرار گرفتن یک صنف درسی در کابل توسط بم گذار انتحاری
امنیت
کشته شدن ده ها محصل در اثر هدف قرار گرفتن یک صنف درسی در کابل توسط بم گذار انتحاری
پاکسازی آثار دردآور به جای مانده پس از شکست طالبان در غزنی
امنیت
پاکسازی آثار دردآور به جای مانده پس از شکست طالبان در غزنی
باشنده های زابل به طالبان می گویند: «حالا وقت خاتمه جنگ است»
امنیت
باشنده های زابل به طالبان می گویند: «حالا وقت خاتمه جنگ است»
فراخوان صلح قاضی القضات نام نهاد طالبان نشان دهنده عمق اختلاف بین طالبان است
امنیت
فراخوان صلح قاضی القضات نام نهاد طالبان نشان دهنده عمق اختلاف بین طالبان است
ورود نیروهای بیشتر به غزنی همزمان با مخفی شدن جنگجویان طالبان در خانه های ملکی
امنیت
ورود نیروهای بیشتر به غزنی همزمان با مخفی شدن جنگجویان طالبان در خانه های ملکی