امنیت

کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف
امنیت
کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف
نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان
امنیت
نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان
رد شایعات مبنی بر حمایت ایالات متحده از داعش در افغانستان بحیث دسیسه خارجی
امنیت
رد شایعات مبنی بر حمایت ایالات متحده از داعش در افغانستان بحیث دسیسه خارجی
تخریب یک بازار در بغلان توسط طالبان خسارات مالی کلان به بار آورد
امنیت
تخریب یک بازار در بغلان توسط طالبان خسارات مالی کلان به بار آورد
پس از سرکوب طالبان ده ها تن از آنها اسلحه شان را زمین گذاشتند
امنیت
پس از سرکوب طالبان ده ها تن از آنها اسلحه شان را زمین گذاشتند
ایران متهم به انفجار مساجد برای برانگیختن جنگ فرقه ای در افغانستان است
امنیت
ایران متهم به انفجار مساجد برای برانگیختن جنگ فرقه ای در افغانستان است
طالبان برای تضعیف عملیات مبارزه با مواد مخدر در بغلان به تاکتیک های انحرافی روی می آورد
امنیت
طالبان برای تضعیف عملیات مبارزه با مواد مخدر در بغلان به تاکتیک های انحرافی روی می آورد
جنگجویان داعش که به خاطر مرگ یا دستگیری رو به رو استند، همچنان در ننگرهار تسلیم می شوند
امنیت
جنگجویان داعش که به خاطر مرگ یا دستگیری رو به رو استند، همچنان در ننگرهار تسلیم می شوند
تعهد زارعین و مقامات ننگرهار برای ریشه کنی زراعت کوکنار
امنیت
تعهد زارعین و مقامات ننگرهار برای ریشه کنی زراعت کوکنار
یک جنرال افغان می گوید که ایران در حمله بر نیروهای سرحدی «مستقیما مداخله کرده است»
امنیت
یک جنرال افغان می گوید که ایران در حمله بر نیروهای سرحدی «مستقیما مداخله کرده است»