امنیت

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
امنیت
افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
امنیت
عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
امنیت
راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
امنیت
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
امنیت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
امنیت
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
امنیت
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
امنیت
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند
امنیت