امنیت

با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
امنیت
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
امنیت
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
امنیت
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
امنیت
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد