امنیت

ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
امنیت
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
امنیت
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند
امنیت
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
امنیت
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
امنیت
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است
امنیت
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
امنیت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند
امنیت
باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
امنیت
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند
امنیت
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند