امنیت

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
امنیت
آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند
امنیت
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد
امنیت
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
امنیت
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
امنیت
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
امنیت
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
امنیت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
امنیت
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
امنیت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
امنیت
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است