امنیت

در حالیکه نگرانی ها راجع به روابط میان طالبان و القاعده باقی مانده اند، ایالات متحده وعده های کاهش سربازان خود را عملی کرد
امنیت
در حالیکه نگرانی ها راجع به روابط میان طالبان و القاعده باقی مانده اند، ایالات متحده وعده های کاهش سربازان خود را عملی کرد
انفجار مرمی هاوان ۹ دانش آموز را در یک مدرسه دینی در تخار کشت
امنیت
انفجار مرمی هاوان ۹ دانش آموز را در یک مدرسه دینی در تخار کشت
ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه لوای فاطمیون و رئیس جمهور سوریه اعلام کرد
امنیت
ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه لوای فاطمیون و رئیس جمهور سوریه اعلام کرد
زندانیان آزاد شده طالبان در رابطه به نقش حکومت های خارجی در جنگ جاری جزئیاتی را ارائه کردند
امنیت
زندانیان آزاد شده طالبان در رابطه به نقش حکومت های خارجی در جنگ جاری جزئیاتی را ارائه کردند
حملات طالبان در جوزجان و کندز، ۱۸ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشته بر جا گذاشت
امنیت
حملات طالبان در جوزجان و کندز، ۱۸ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشته بر جا گذاشت
در راستای مذاکرات صلح با حکومت، طالبان حملات مرگبار را افزایش داده اند
امنیت
در راستای مذاکرات صلح با حکومت، طالبان حملات مرگبار را افزایش داده اند
غنی تعهد کرد که آزادی زندانیان طالب را تکمیل کند
امنیت
غنی تعهد کرد که آزادی زندانیان طالب را تکمیل کند
هبت الله کجاست؟ عدم حضور وی این گمان را افزایش می دهد که ممکن رهبر طالبان مرده باشد
امنیت
هبت الله کجاست؟ عدم حضور وی این گمان را افزایش می دهد که ممکن رهبر طالبان مرده باشد
گزارش ملل متحد از عمق روابط مداوم طالبان با القاعده پرده برداشت
امنیت
گزارش ملل متحد از عمق روابط مداوم طالبان با القاعده پرده برداشت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
امنیت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند