امنیت

گردهمایی فاطمیون در نزدیکی سرحد افغانستان نگرانی ها در مورد فعالیت های آیندهٔ این گروه را افزایش میدهد
امنیت
گردهمایی فاطمیون در نزدیکی سرحد افغانستان نگرانی ها در مورد فعالیت های آیندهٔ این گروه را افزایش میدهد
طالبان برای پایان دادن به خشونت و آغازکردن گفتگوهای صلح بین الافغانی، از هر طرف با فشار روبرو هستند
امنیت
طالبان برای پایان دادن به خشونت و آغازکردن گفتگوهای صلح بین الافغانی، از هر طرف با فشار روبرو هستند
حمله انتحاری طالبان در بلخ مردم ملکی را کشت و ده ها نفر را زخمی ساخت
امنیت
حمله انتحاری طالبان در بلخ مردم ملکی را کشت و ده ها نفر را زخمی ساخت
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
امنیت
گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
امنیت
افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
امنیت
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
امنیت
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
امنیت
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند