امنیت

افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
امنیت
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند
امنیت
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
امنیت
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
امنیت
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد
امنیت
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
امنیت
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
امنیت
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
امنیت