امنیت

آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
امنیت
آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
امنیت
راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
امنیت
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
امنیت
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
امنیت
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
امنیت
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند