امنیت

افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
امنیت
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند
امنیت
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد
امنیت
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد
امنیت
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند
امنیت
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند
امنیت
بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند
امنیت
ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد
امنیت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
امنیت
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت
امنیت