امنیت

فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد
امنیت
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
امنیت
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
امنیت
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
امنیت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
امنیت
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
امنیت
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
امنیت
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
امنیت