https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=24

امنیت

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد

عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد

رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت

رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند