امنیت

در تصاویر: تعداد سربازان زن در اردوی ملی افغان افزایش یافته است

گزارش از عمر

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات در حال آموزش نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات در حال آموزش نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

سربازان تحت آموزش اردوی ملی در جریان یک دوره آموزشی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات در حالت حرکت هستند. [عمر/سلام تایمز]

سربازان تحت آموزش اردوی ملی در جریان یک دوره آموزشی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات در حالت حرکت هستند. [عمر/سلام تایمز]

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات، به تاریخ ۲۳ جدی در حالت آموزش نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات، به تاریخ ۲۳ جدی در حالت آموزش نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

یکی از منسوبین اردوی ملی در یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

یکی از منسوبین اردوی ملی در یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده است. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی به تاریخ ۲۳ جدی در جریان یک تمرین در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات نشانه می گیرد. [عمر/سلام تایمز]

یک سرباز تحت آموزش اردوی ملی به تاریخ ۲۳ جدی در جریان یک تمرین در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات نشانه می گیرد. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات یک هدف را نشانه می گیرند. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی در جریان یک تمرین نظامی به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولایت هرات یک هدف را نشانه می گیرند. [عمر/سلام تایمز]

هرات -- سربازان و افسران زن در اردوی ملی افغان به طور فزاینده ای در غرب افغانستان حضور قدرتمندی را پیدا می کنند.

آنها پس از گذراندن دوره های آموزشی برای بسیاری از اقدامات به عنوان مثال عملیات تلاشی و استفاده از سلاح های سبک و سنگین، به عملیات های نظامی می پیوندند.

گروهی از منسوبین زن اردوی ملی با نشان دادن توانایی های خود به تاریخ ۲۳ جدی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات یک سلسله تمرینات نظامی را انجام دادند.

مقامات هرات با بیان کردن اهمیت نقش زنان در اردوی ملی گفتند که این زنان توانایی دارند که وظایف خود را مانند مردان انجام دهند.

منسوبین زن اردوی ملی افغان به تاریخ ۲۳ جدی در جریان آموزش نظامی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

منسوبین زن اردوی ملی افغان به تاریخ ۲۳ جدی در جریان آموزش نظامی در مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در ولسوالی گذره ولایت هرات نشان داده شده اند. [عمر/سلام تایمز]

دگروال محمد نادر افضلی فرمانده مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت، زنان به محض ثبت نام در اردوی ملی از استادان افغان در این مرکز یاد می گیرند و توانایی های آنها نسبت به گذشته به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته اند.

وی گفت، «سربازان و افسران زن توانایی دارند که تحت هر نوع شرایطی وظایف خود را انجام دهند. اشتراک در عملیات علیه دشمن و تلاشی محله ها در میان وظایف اصلی زنان نظامی افغان اند که آنها با مؤفقیت انجام می دهند.»

در جریان مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تعدادی از زنان نظامی تقاضا های زنان ملکی را تکرار کرده و اظهار داشتند که باید دستاوردهای زنان در ۲۰ سال گذشته، حفظ شوند.

منسوبین زن اردوی ملی مانند همتایان ملکی خود می گویند که آنها به محافظت از دستاوردهای زنان متعهد هستند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که بالای زندگی زنان محدودیت ها را وضع کند.

دوهم بریدمن فاطمه علیزاده از قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت، دستاوردهای زنان افغان طی ۲۰ سال گذشته هرگز مورد مذاکره نیست.

وی گفت، «جایگاه هایی که ما به عنوان سربازان و افسران اردوی ملی بدست آورده ایم باید در مذاکرات صلح حفظ شود. نمایندگان ما به عنوان بخشی از هیئت حکومت در مذاکرات صلح اشتراک می کنند، و آنها از حقوق همه افغان ها دفاع می کنند.»

وی افزود، «خدمت نظامی فقط برای مردان نیست. ما نیز به این نظام پیوسته ایم و در کنار برادران خود خدمت و از کشور خود دفاع می کنیم. هیچ کس حق ندارد که در آینده جایگاه ما را به خطر بیندازد.»

اگرچه زنان افغان در ادارات حساسی مانند نظامی، به ویژه در صفوف اردوی ملی با چالش هایی روبرو می شوند، اما مقامات نظامی در حوزه غرب می گویند که تعداد زنانی که به اردوی ملی ملحق شده اند افزایش یافته است و زنان جوان تحصیل کرده علاقه بیشتری نشان می دهند تا ثبت نام کنند.

علاوه بر اشتراک در آموزش و عملیات های نظامی، زنان در قول اردوی ۲۰۷ ظفر مسؤلیت قسمت عمده ای از کارهای اداری را بر عهده دارند. اکثریت این زنان فارغ التحصیل پوهنتون هستند.

دوهم بریدمن مریم نورزی از قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت، زنان افغان به اندازه زنان سایر کشورها توانایی دارند و می توانند در بازسازی کشور از قبیل حفظ امنیت و غنی سازی فرهنگ آن، نقش اساسی داشته باشند.

وی افزود، همانطور كه یک جامعه به داکتران و معلمین زن ضرورت دارد، به افسران و سربازان زن نیز ضرورت دارد.

وی گفت، «طالبان باید زمان گذشته و دوره حکومت خود را فراموش کنند. آنها نمی توانند به زمان گذشته برگردند و بالای زنان و دختران محدودیت وضع کنند. نسل جدید افغانستان توقف نخواهد کرد و هیچ کس نمی تواند فعالیت های آنها را که باعث پیشرفت می شود، محدود کند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

3 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

همه آنها هزاره هستند. برای شامل ساختن زنان از سایر اقوام در ارتش ملی، باید یک کمپاین به راه انداخته شود. زنان پشتون از ننگرهار، کنر، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست، قندهار، ارزگان، فراه، کندز، لوگر، غزنی، زابل ... و زنان تاجک از ولایات تاجک نشین باید شامل شوند. اکنون، به نظر می رسد که گویا ارتش مغولستان یا کوریای شمالی است زیرا همه سربازان زن هزاره هستند. مرگ بر ایران، مرگ بر تروریست های لشکر فاطمیون، مرگ بر ارتش تروریست پاکستان.

پاسخ

همه ای شان هزاره های بینی بچق هستند. شما به جز از هزار یک زن را از قوم پشتون و تاجیک پیدا کنید که در صفوف اردوی ملی، پولیس ملی و دیگر اورگان امنیتی کار کند، من حاظرم دست خود را قطع کنم. هر کشور که افغانستان را اشغال کرده و با خود شان عقاید و ایده های جدید آورده است همین هزار ها از آن ها بدون اینکه که مورد سوال قرار دهند پیروی کرده و آن ها را در زنده گی خود عملی ساخت است. این پشتون ها بوده که اکثر در برابر استعمار سینه های خود را سپهر کرده و پوز اشغال گران را به خاک مالیده اند. در طی بست و یک سال گذشته هزار های که در این کشور به جز از صفا کاری و مزدوی دیگر وظیفه نداشت، اکنون در وزارت خانه ها و کشور های بیرونی زنده گی می کنند. اما پشتون هایکه حاکمان اصلی این سرزمین بودند و همیشه از این خاک دفاع کرده اند خوردن نان شام خود را ندارند. باز شما میاید و می گویید که چرا پشتون ها بر علیه نظام می جنگنند. شما یک جاسوس که بنام نام پشتون است و از فرهنگ پشتون ها خبر نیست آوردید و ریئس جمهوری افغانستان ساخته اید و هر روز بر ضد پشتون ها کار می کند. به هزار ها و سایر بی دین ها رشد داده رایست. این بی ناموس با طالبان که یک نظام اسلامی می خواهد که ۸۰ در صد مردم این کشور خواهان آن است مخالفت دارد. زمایکه امریکا طالبان را قبول دارد و هر نوع حکومت که مردم افغانستان خواهانش است حمایت می کند، چرا اشرف غنی آن را رد می کند. از این جهت گپ اخر ام این است تا زمانیکه در افغانستان یک نظام اسلامی شکل نگیرد و فحشا و منکر و فساد در این کشور گم نشود، صلح نمی آید. برای مردم مسلمان افغانستان این گونه یک حکومت کفری که مقامات حکومتی شان به جز از دروغ و فریب و خاک انداختن در چشم مردم کار دیگر نمی کنند قابل قبول نیس

پاسخ

من از خواندن گزارش خوشحال شدم. هر کشوری برای پیشرفت بیشتر در کنار مردان به نیروی کاری زن ضرورت دارد.

پاسخ