رمضان

در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند
رمضان
در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند
در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند
رمضان
در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند
آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است
رمضان
آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است
در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند
رمضان
در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند
تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد
رمضان
تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد
روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه
رمضان
روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه
داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند
رمضان
داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند
شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند
رمضان
شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند
افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند
رمضان
افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند
افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند
رمضان
افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند