https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Ramadan

رمضان

در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند

در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است

آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است

در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند

در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند

تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد

تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد

روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه

روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه

داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند

داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند