رمضان

در عکس ها: نیروهای افغان در ماه رمضان از مساجد محافظت می کنند
رمضان
در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند
رمضان
در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند
رمضان
آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است
رمضان
در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند
رمضان
تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد
رمضان
روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه
رمضان
داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند
رمضان
شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند
رمضان
افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند
رمضان