https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=9

امنیت

جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند

جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند

ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد

ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند

جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند

باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند

باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند

بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است

بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است

افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند

افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد