امنیت

تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
امنیت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
امنیت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
امنیت
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
امنیت
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
امنیت
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
امنیت
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
امنیت
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
امنیت
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند