امنیت

نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
امنیت
نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
امنیت
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
امنیت
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
امنیت
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
امنیت
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
امنیت
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
امنیت
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
امنیت
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
امنیت
حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند
امنیت
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند