امنیت

ایالات متحده صدها عراده هاموی و وسایل جنگی را به نیروهای افغان سپرد
امنیت
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
امنیت
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد
امنیت
سازمان دیده بان ایالات متحده می گوید که علی رغم مذاکرات صلح خشونت در افغانستان افزایش یافته است
امنیت
در میان توقف مذاکرات صلح طالبان در تلاش برای بهبود حیثیت خود پروپاگند را آغاز کردند
امنیت
زنان سرپل در میان افزایش حملات طالبان از نیروهای افغان ابراز حمایت کردند
امنیت
زنان هرات که اعضای خانواده خود را از دست داده اند از طالبان خواستند که قتل ها را متوقف کنند
امنیت
باشندگان هرات طالبان را به خاطر مانع شدن از پروژه های انکشافی محکوم کردند
امنیت
افغان ها تخریب جاری زیربنا ها توسط طالبان را خیانت آمیز دانستند
امنیت