https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=7

امنیت

رهبران طالبان راجع به افزایش تنش های داخلی صحبت کردند

رهبران طالبان راجع به افزایش تنش های داخلی صحبت کردند

با افزایش تلفات جنگجویان طالب، این گروه به صلیب سرخ اجازه داد تا عملیات خود را به حالت عادی برگردانند

با افزایش تلفات جنگجویان طالب، این گروه به صلیب سرخ اجازه داد تا عملیات خود را به حالت عادی برگردانند

طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند

طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند

افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود

افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود

فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد

فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد

با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است

با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است

جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند

جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند