امنیت

پولیس قندهار از اعضای پیشین طالبان استقبال کرده و آنها را با خانواده هایشان یکجا کردند
امنیت
باشندگان ولسوالی امام صاحب علیه طالبان قیام کردند
امنیت
یک بمبگذار بیش از ده نفر را که در ختم قرآن کریم اشتراک داشتند در غزنی کشت
امنیت
با شدت گرفتن خشونت طالبان در شمال شرق تلفات ملکی افزایش یافت
امنیت
معاون والی کابل در یک حمله هدفی بمب چسبنده کشته شد
امنیت
نیروهای افغان حملات طالبان در قندهار را با کشتن ده ها نفر از جنگجویان دفع کردند
امنیت
زندانیان آزاد شده طالبان با سرپیچی از توافقنامه صلح به میدان جنگ باز گشته اند
امنیت
علمای دینی مسلمان در سراسر جهان جنگ در افغانستان را محکوم کردند و خواستار صلح شدند
امنیت
محب گفت، مذاکرات مؤفق صلح به افغانستان کمک خواهد کرد تا با گروه داعش بجنگد
امنیت
با افزایش حملات طالبان، نیروهای افغان عملیات نظامی شان را در لغمان آغاز کردند
امنیت