امنیت

ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
امنیت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
امنیت
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
امنیت
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
امنیت
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
امنیت
سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
امنیت
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند
امنیت
در حالیکه خروج نیروها متوقف شده است، حملات هوایی ایالات متحده طالبان را در هلمند هدف قرار داد
امنیت
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
امنیت