امنیت

بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند
امنیت
بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند
ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد
امنیت
ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت
امنیت
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
امنیت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
امنیت
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
امنیت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
امنیت
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
امنیت
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
امنیت
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
امنیت
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند