امنیت

در حالی که رهبران افغان بر مذاکرات تأکید دارند، یک انفجار کنار جاده ۷ فرد ملکی را در کندوز کشت
امنیت
در حالی که رهبران افغان بر مذاکرات تأکید دارند، یک انفجار کنار جاده ۷ فرد ملکی را در کندوز کشت
۳۱ جنگجوی طالبان پس از آن تسلیم شدند که از طرف رفقا به دلیل انتخاب صلح مورد حمله قرار گرفتند
امنیت
۳۱ جنگجوی طالبان پس از آن تسلیم شدند که از طرف رفقا به دلیل انتخاب صلح مورد حمله قرار گرفتند
تیم مذاکره کننده افغان 'در هر لحظه' برای گفتگو با طالبان آماده است
امنیت
تیم مذاکره کننده افغان 'در هر لحظه' برای گفتگو با طالبان آماده است
نجات یافته گان از قتل عام زایشگاه کابل از وحشت و صدمات عواقب بعدی، حکایت کردند
امنیت
نجات یافته گان از قتل عام زایشگاه کابل از وحشت و صدمات عواقب بعدی، حکایت کردند
طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند
امنیت
طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند
جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند
فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد
امنیت
فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
امنیت
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
امنیت
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
امنیت
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت