امنیت

مقامات: داعش عملاً در ننگرهار شکست خورده است
امنیت
پایان یافتن آتش‌ بس وعده های دروغین طالبان را به افغان ها برملا ساخت
امنیت
'پایان بازی' برای طالبان پاکستانی پس از مرگ ملا فضل‌ الله
امنیت
پس از تمدید نشدن آتش بس از سوی طالبان هنوز امید برای صلح وجود دارد
امنیت
احتمال بالای کشته شدن رهبر طالبان پاکستان در حملهء هوایی مشترک افغانستان و ایالات متحده در کنر
امنیت
طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
امنیت
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است
امنیت
نیرو های هوایی افغان جنگ عليه تروریزم را به سطوح جدید ارتقاء داده اند
امنیت
آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
امنیت
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
امنیت