https://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/08/05/feature-02
امنیت |

در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل

ای اف پی

image

یک سگ کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل زمانیکه سگبانان افغان در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل در حال تماشا کردن هستند در ساحه تجسس می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل زمانیکه یک سگ کشف کننده مواد منفجره یک موتر را در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل تلاشی می نماید مشاهده می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل یک سگ کشف کننده مواد منفجره را راهنمایی می کند تا مواد منفجره را جستجو نماید. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سگ کشف کننده مواد منفجره که ریسمان به گردنش است به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل توسط سگبان اداره می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سک کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل از یک مانع عبور می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل سگ های جوان کشف کننده مواد منفجرنشده را در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل آموزش میدهد. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک سگ کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل از یک مانع عبور می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

سگبانان افغان به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل ایستاد هستند در حالیکه سگ های کشف کننده مواد منفجره در کنار آنها نشسته اند.

کابل -- نایا یک سگ سه ساله بلجیمی زمانیکه او درجریان یک مسیر عبور از مانع در مرکز آموزشی در تپه در کابل از موانع خیز می زند و از تونل ها بسرعت میگذرد عمیقآ تمرکز می کند.

بنظر میرسد این سگ ساعت تیری کند اما در حقیقت او برای یک ماموریت زنده گی و مرگ؛ یافتن مواد منفجره در افغانستان جایکه ماین های پنهان، بم ها و سلاحها بطور معمول می کشند، آموزش داده میشود.

نایا یکی از ۲۰۰ سگ در مرکز کشف ماین (ام دی سی) که یک سازمان غیرحکومتی است حیوانات را از سگ های خورد وحشی به یک نیروی منظم پرورش میدهد و سگبانان را آموزش میدهد تا چگونه با سگ ها کار کنند.

image

سگبانان افغان به تاریخ ۱۸ حمل با سگ های کشف کننده مواد منفجره در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل قدم میزنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک نظر عام در اطراف کابل، سگ های بویایی مواد منفجره در پوسته های بازرسی و تاسیسات حکومتی مستقر می شوند، جایکه آنها ابزار مهم در مبارزه با جریان قاچاق بم های ساخت خانگی به شهر می باشند.

تاج محمد یک آموزگار سابقه کار در این مرکز به ای اف پی گف، «این سگها بسیار مفید هستند، آنها بسیار تیز هستند، آنها وظایف شان را به سرعت انجام میدهند.»

سگبانان نشان دادند که آنها چگونه سگ ها را با استفاده از یک چرخ فلک خاص مشابه قطی فلزی که بوهای مختلف را پنهان می کنند در خانه ها خصوصآ در بوی ها، عمدتآ بوی مواد منفجره و همچنان مواد مخدر آموزش دهند.

هر بار یک سگ بطور درست یک بوی مورد هدف را شناسایی می کند، سگبان برایش یک توپ رابری قابل جویدن را میدهند تا به حیث پاداش میل اش کند.

محمد گفت، «رابطه سگبان با سگ باید کامل باشد، اگر درست کار نکند، باعث تلفات می شود.»

این دو سال را در بر می گیرد تا یک سگ کشف کننده مواد منفجره را آموزش دهد و پروسه برای هردویشان اعم سگبان و سگ دشوار است. سگ ها در مرکز کشف ماین همه شان شپرد آلمانی یا مالینوز بلجیمی هستند.

محمد گفت، «این مثل این است که یک خانه را بسازی و یا یک طفل را تربیت کنی.»

سگبانان ماهانه ۵۰۰ دالر (۳۹۲۵ افغانی) برای کار خطرناک، و همچنان بیمه زنده گی و منفعت های تقاعد شان دریافت می کنند.

ذبیح الله امین یک سگبان گفت، «مواد منفجره یک دشمن پنهان است، از این جهت من همه وقت در دلم یک کمی ترس میداشته باشم.»

در مرکز کشف ماین، سگبانان اصرار می کنند که سگ ها نسبت به کشف کننده گان میخانیکی یک ابزار بهتر برای یافتن ماین ها است، چون آنها میتوانند مواد منفجره را در وسایل غیر فلزی استشمام نمایند.

به گفته عبدالقدوس ضیایی رئیس عملیات ها در ریاست انسجام وهماهنگی تطهیر ماین افغانستان، در سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۴۳۲ تن بوسیله ماین و به اصطلاح بوسیله بقایای مواد منفجره جنگ در افغانستان کشته ویا زخمی شدند.

محمد میرویس که در مرکز کشف ماین کار می کند در سال ۱۳۹۷ توسط ماین در جریان پاکسازی ساحه کور شد.

او گفت، «من خوشبخت هستم، من دوستانی دارم که در انفجارات ماین زنده گی شان را از دست دادند.»

«شکر خدا را که من خوب هستم، من میتوانم مشکلات خود را توسط خودم حل کنم و همچنان میتوانم در اینجا کار کنم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟
2
0 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها