امنیت

در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل

ای اف پی

یک سگ کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل زمانیکه سگبانان افغان در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل در حال تماشا کردن هستند در ساحه تجسس می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل زمانیکه یک سگ کشف کننده مواد منفجره یک موتر را در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل تلاشی می نماید مشاهده می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل یک سگ کشف کننده مواد منفجره را راهنمایی می کند تا مواد منفجره را جستجو نماید. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سگ کشف کننده مواد منفجره که ریسمان به گردنش است به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل توسط سگبان اداره می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سک کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل از یک مانع عبور می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سگبان افغان به تاریخ ۱۸ حمل سگ های جوان کشف کننده مواد منفجرنشده را در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل آموزش میدهد. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک سگ کشف کننده مواد منفجره به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل از یک مانع عبور می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

سگبانان افغان به تاریخ ۱۸ حمل در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل ایستاد هستند در حالیکه سگ های کشف کننده مواد منفجره در کنار آنها نشسته اند.

کابل -- نایا یک سگ سه ساله بلجیمی زمانیکه او درجریان یک مسیر عبور از مانع در مرکز آموزشی در تپه در کابل از موانع خیز می زند و از تونل ها بسرعت میگذرد عمیقآ تمرکز می کند.

بنظر میرسد این سگ ساعت تیری کند اما در حقیقت او برای یک ماموریت زنده گی و مرگ؛ یافتن مواد منفجره در افغانستان جایکه ماین های پنهان، بم ها و سلاحها بطور معمول می کشند، آموزش داده میشود.

نایا یکی از ۲۰۰ سگ در مرکز کشف ماین (ام دی سی) که یک سازمان غیرحکومتی است حیوانات را از سگ های خورد وحشی به یک نیروی منظم پرورش میدهد و سگبانان را آموزش میدهد تا چگونه با سگ ها کار کنند.

یک نظر عام در اطراف کابل، سگ های بویایی مواد منفجره در پوسته های بازرسی و تاسیسات حکومتی مستقر می شوند، جایکه آنها ابزار مهم در مبارزه با جریان قاچاق بم های ساخت خانگی به شهر می باشند.

image

سگبانان افغان به تاریخ ۱۸ حمل با سگ های کشف کننده مواد منفجره در جریان یک مشق در مرکز کشف ماین در کابل قدم میزنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

تاج محمد یک آموزگار سابقه کار در این مرکز به ای اف پی گف، «این سگها بسیار مفید هستند، آنها بسیار تیز هستند، آنها وظایف شان را به سرعت انجام میدهند.»

سگبانان نشان دادند که آنها چگونه سگ ها را با استفاده از یک چرخ فلک خاص مشابه قطی فلزی که بوهای مختلف را پنهان می کنند در خانه ها خصوصآ در بوی ها، عمدتآ بوی مواد منفجره و همچنان مواد مخدر آموزش دهند.

هر بار یک سگ بطور درست یک بوی مورد هدف را شناسایی می کند، سگبان برایش یک توپ رابری قابل جویدن را میدهند تا به حیث پاداش میل اش کند.

محمد گفت، «رابطه سگبان با سگ باید کامل باشد، اگر درست کار نکند، باعث تلفات می شود.»

این دو سال را در بر می گیرد تا یک سگ کشف کننده مواد منفجره را آموزش دهد و پروسه برای هردویشان اعم سگبان و سگ دشوار است. سگ ها در مرکز کشف ماین همه شان شپرد آلمانی یا مالینوز بلجیمی هستند.

محمد گفت، «این مثل این است که یک خانه را بسازی و یا یک طفل را تربیت کنی.»

سگبانان ماهانه ۵۰۰ دالر (۳۹۲۵ افغانی) برای کار خطرناک، و همچنان بیمه زنده گی و منفعت های تقاعد شان دریافت می کنند.

ذبیح الله امین یک سگبان گفت، «مواد منفجره یک دشمن پنهان است، از این جهت من همه وقت در دلم یک کمی ترس میداشته باشم.»

در مرکز کشف ماین، سگبانان اصرار می کنند که سگ ها نسبت به کشف کننده گان میخانیکی یک ابزار بهتر برای یافتن ماین ها است، چون آنها میتوانند مواد منفجره را در وسایل غیر فلزی استشمام نمایند.

به گفته عبدالقدوس ضیایی رئیس عملیات ها در ریاست انسجام وهماهنگی تطهیر ماین افغانستان، در سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۴۳۲ تن بوسیله ماین و به اصطلاح بوسیله بقایای مواد منفجره جنگ در افغانستان کشته ویا زخمی شدند.

محمد میرویس که در مرکز کشف ماین کار می کند در سال ۱۳۹۷ توسط ماین در جریان پاکسازی ساحه کور شد.

او گفت، «من خوشبخت هستم، من دوستانی دارم که در انفجارات ماین زنده گی شان را از دست دادند.»

«شکر خدا را که من خوب هستم، من میتوانم مشکلات خود را توسط خودم حل کنم و همچنان میتوانم در اینجا کار کنم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500