امنیت

نیروهای افغان طراحان اصلی قتل‌عام پوهنتون کابل را گرفتار کردند
امنیت
یک گروه مدافع حقوق می گوید که طالبان خبرنگار افغان را که در بمبگذاری موترش کشته شد، تهدید کرده بودند
امنیت
با اصلاحات در پولیس باشندگان زابل تغییر مثبت و بهبود در امنیت را می بینند
امنیت
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
امنیت
تنظیم کننده ملل متحد می گوید که بهانه های ایران در مورد موجودیت مواد هسته‌ ای 'قابل اعتبار' نیستند
امنیت
ایالات متحده صدها عراده هاموی و وسایل جنگی را به نیروهای افغان سپرد
امنیت
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
امنیت
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد
امنیت
سازمان دیده بان ایالات متحده می گوید که علی رغم مذاکرات صلح خشونت در افغانستان افزایش یافته است
امنیت