امنیت

عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
امنیت
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
امنیت
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
امنیت
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
در حمله طالبان بالای دفتر ریاست امنیت ملی در سمنگان دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
امنیت
در حمله طالبان بالای دفتر ریاست امنیت ملی در سمنگان دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
مکافات روسی نشان می دهد که مسکو می خواهد روند صلح افغانستان را 'ناکام' سازد
امنیت
مکافات روسی نشان می دهد که مسکو می خواهد روند صلح افغانستان را 'ناکام' سازد
گروه انشعابی طالبان تحت حمایت ایران به دنبال مختل کردن روند صلح است
امنیت
گروه انشعابی طالبان تحت حمایت ایران به دنبال مختل کردن روند صلح است
یک کودک که توسط طالبان برای بمبگذاری انتحاری تربیت شده بود در کندز تسلیم شد
امنیت
یک کودک که توسط طالبان برای بمبگذاری انتحاری تربیت شده بود در کندز تسلیم شد
غنی: صلح افغانستان به دلیل خشونت طالبان با 'چالش های جدی' روبرو است
امنیت
غنی: صلح افغانستان به دلیل خشونت طالبان با 'چالش های جدی' روبرو است
علی رغم وعده های توافقنامه صلح، طالبان و القاعده 'روابط نزدیک' را حفظ می کنند
امنیت
علی رغم وعده های توافقنامه صلح، طالبان و القاعده 'روابط نزدیک' را حفظ می کنند
علمای دینی افغان جنگ 'نامشروع' طالبان را محکوم کردند
امنیت
علمای دینی افغان جنگ 'نامشروع' طالبان را محکوم کردند