امنیت

تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
امنیت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
امنیت
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
امنیت
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
امنیت
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
امنیت
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
امنیت
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
امنیت
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
امنیت
جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
امنیت
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
امنیت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت