امنیت

نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
امنیت
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان
امنیت
آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
امنیت
راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
امنیت
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
امنیت
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
امنیت