امنیت

تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»
امنیت
تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»
نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند
امنیت
نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند
موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند
امنیت
موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند
نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان
امنیت
نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان
کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف
امنیت
کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف
رد شایعات مبنی بر حمایت ایالات متحده از داعش در افغانستان بحیث دسیسه خارجی
امنیت
رد شایعات مبنی بر حمایت ایالات متحده از داعش در افغانستان بحیث دسیسه خارجی
تخریب یک بازار در بغلان توسط طالبان خسارات مالی کلان به بار آورد
امنیت
تخریب یک بازار در بغلان توسط طالبان خسارات مالی کلان به بار آورد
پس از سرکوب طالبان ده ها تن از آنها اسلحه شان را زمین گذاشتند
امنیت
پس از سرکوب طالبان ده ها تن از آنها اسلحه شان را زمین گذاشتند
ایران متهم به انفجار مساجد برای برانگیختن جنگ فرقه ای در افغانستان است
امنیت
ایران متهم به انفجار مساجد برای برانگیختن جنگ فرقه ای در افغانستان است
طالبان برای تضعیف عملیات مبارزه با مواد مخدر در بغلان به تاکتیک های انحرافی روی می آورد
امنیت
طالبان برای تضعیف عملیات مبارزه با مواد مخدر در بغلان به تاکتیک های انحرافی روی می آورد