امنیت

کشته شدن ۳۰ جنگجوی طالبان در غزنی در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف
امنیت
آخرین فشارها در سوریه متباقی پس‌مانده های «خلافت» داعش را نابود می کند
امنیت
ایران به تاکتیک های قهرآمیز برای وادار کردن افغان ها به جنگیدن در سوریه متوسل می شود
امنیت
مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
امنیت
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
امنیت
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت
امنیت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
امنیت
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
امنیت
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
امنیت
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
امنیت