امنیت

باشنده های ولسوالی دور بابا با حفاظت از محل خود خواهان کمک برای بازسازی استند
امنیت
باشنده های ولسوالی دور بابا با حفاظت از محل خود خواهان کمک برای بازسازی استند
حمله نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان به طالبان و داعش
امنیت
حمله نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان به طالبان و داعش
اعضای داعش در جوزجان از جنگ با حکومت دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شده اند
امنیت
اعضای داعش در جوزجان از جنگ با حکومت دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شده اند
جنگجویان طالبان در کاپیسا اسلحه شان را بر زمین گذاشته و با نیرو های دولتی یکجا می شوند
امنیت
جنگجویان طالبان در کاپیسا اسلحه شان را بر زمین گذاشته و با نیرو های دولتی یکجا می شوند
تشدید درگیری های طالبان با داعش در ولایت جوزجان
امنیت
تشدید درگیری های طالبان با داعش در ولایت جوزجان
افغانستان برای بلند بردن ظرفیت پولیس و مبارزه با فساد تلاش می کند
امنیت
افغانستان برای بلند بردن ظرفیت پولیس و مبارزه با فساد تلاش می کند
طیاره های A-10 وارتاگ امریکا به منظور هدف قرار دادن تاسیسات مواد مخدر طالبان به قندهار رسیدند
امنیت
طیاره های A-10 وارتاگ امریکا به منظور هدف قرار دادن تاسیسات مواد مخدر طالبان به قندهار رسیدند
مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند
امنیت
مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند
تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح
امنیت
تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح
جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند
امنیت
جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند