امنیت

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
امنیت
استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
امنیت
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
امنیت
یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش
امنیت
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش
در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند
امنیت
در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند
مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
امنیت
مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
امنیت
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
امنیت
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
امنیت
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند
امنیت
افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند