امنیت

آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
امنیت
آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
امنیت
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
نشانه ها بیان کننده ای احتمال بیشتر توافق صلح با طالبان استند
امنیت
نشانه ها بیان کننده ای احتمال بیشتر توافق صلح با طالبان استند
جنرال آمریکایی: طالبان دُچار اختلاف شده اند و در حال انجام مذاکرات سری آتش بس با مقامات افغان استند
امنیت
جنرال آمریکایی: طالبان دُچار اختلاف شده اند و در حال انجام مذاکرات سری آتش بس با مقامات افغان استند
نیروهای افغان یک حملهء بزرگ بالای وزارت داخله را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان یک حملهء بزرگ بالای وزارت داخله را خنثی کردند
نیروهای افغان حملات بر مراکز ثبت‌ نام رای دهنده گان در ننگرهار را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان حملات بر مراکز ثبت‌ نام رای دهنده گان در ننگرهار را خنثی کردند
انفجار یک موتر بم هنگام خنثی سازی آن در قندهار ۱۶ کشته بر جای گذاشت
امنیت
انفجار یک موتر بم هنگام خنثی سازی آن در قندهار ۱۶ کشته بر جای گذاشت
باشنده گان ولایت کنر داعش را به خاطر ادامه قطع خدمات شبکه‌ های مخابراتی محکوم کردند
امنیت
باشنده گان ولایت کنر داعش را به خاطر ادامه قطع خدمات شبکه‌ های مخابراتی محکوم کردند
مسؤولین: ایران در تلاش ناکام طالبان برای تصرف ولایت فراه دست داشته است
امنیت
مسؤولین: ایران در تلاش ناکام طالبان برای تصرف ولایت فراه دست داشته است
نیروهای امنیتی حملهء طالبان بر شهر فراه را عقب راندند و صدها جنگجو را کشتند
امنیت
نیروهای امنیتی حملهء طالبان بر شهر فراه را عقب راندند و صدها جنگجو را کشتند