امنیت

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
امنیت
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
امنیت
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
امنیت
بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
امنیت
جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
امنیت
افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
امنیت
عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
امنیت
راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
امنیت
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
امنیت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند