https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=38

امنیت

جنگجویان داعش که به خاطر مرگ یا دستگیری رو به رو استند، همچنان در ننگرهار تسلیم می شوند

جنگجویان داعش که به خاطر مرگ یا دستگیری رو به رو استند، همچنان در ننگرهار تسلیم می شوند

تعهد زارعین و مقامات ننگرهار برای ریشه کنی زراعت کوکنار

تعهد زارعین و مقامات ننگرهار برای ریشه کنی زراعت کوکنار

یک جنرال افغان می گوید که ایران در حمله بر نیروهای سرحدی «مستقیما مداخله کرده است»

یک جنرال افغان می گوید که ایران در حمله بر نیروهای سرحدی «مستقیما مداخله کرده است»

افزایش اختلافات بین طالبان همزمان با برکناری قومندانان این گروه توسط رهبران شان به علت دهشت ایجاد نکردن

افزایش اختلافات بین طالبان همزمان با برکناری قومندانان این گروه توسط رهبران شان به علت دهشت ایجاد نکردن

تلاش نیروهای امنیتی افغانستان و باشنده های ننگرهار برای از بین بردن متباقی افراد داعش

تلاش نیروهای امنیتی افغانستان و باشنده های ننگرهار برای از بین بردن متباقی افراد داعش

نامه احساسی یک پیلوت افغان به خانواده سرباز کشته شده آمریکایی

نامه احساسی یک پیلوت افغان به خانواده سرباز کشته شده آمریکایی

مقامات افغان نگران سرازیر شدن معتادان ایرانی به هرات استند

مقامات افغان نگران سرازیر شدن معتادان ایرانی به هرات استند

گرامیداشت جنرال کشته شده افغان بحیث یک وطن پرست و دشمن سرسخت طالبان

گرامیداشت جنرال کشته شده افغان بحیث یک وطن پرست و دشمن سرسخت طالبان

تعزیرات وضع شده جدید «مداخله بی شرمانه»‌ ایران در افغانستان را برملا می کند

تعزیرات وضع شده جدید «مداخله بی شرمانه»‌ ایران در افغانستان را برملا می کند

زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»

زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»