امنیت

سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح
امنیت
سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح
رییس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان محقق را برکنار کرده است
امنیت
رییس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان محقق را برکنار کرده است
طالبان در شاهراه فاریاب به بلخ اقدام به سرقت لاری و اخاذی از راننده گان کردند
امنیت
طالبان در شاهراه فاریاب به بلخ اقدام به سرقت لاری و اخاذی از راننده گان کردند
باشنده گان هلمند با التماس به طالبان: «کشتن مان را متوقف کنید»
امنیت
باشنده گان هلمند با التماس به طالبان: «کشتن مان را متوقف کنید»
تشدید  درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان
امنیت
تشدید درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان
جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»
امنیت
جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»
راهپیمایی حرکت صلح مردم با هدف خاتمه خونریزی وارد هرات شد
امنیت
راهپیمایی حرکت صلح مردم با هدف خاتمه خونریزی وارد هرات شد
تعزیرات ایالات متحده بر جنگجویان فاطمیون و زینبیون صدور ناآرامی توسط ایران را هدف قرار می دهد
امنیت
تعزیرات ایالات متحده بر جنگجویان فاطمیون و زینبیون صدور ناآرامی توسط ایران را هدف قرار می دهد
علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد
امنیت
علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد
طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند
امنیت
طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند