امنیت

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
امنیت
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
امنیت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
امنیت
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
امنیت
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
امنیت
'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند
امنیت
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند
امنیت
نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»
امنیت
مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند
امنیت