امنیت

عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
امنیت
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
امنیت
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
امنیت
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
امنیت
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
امنیت
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
امنیت
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
امنیت
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است
امنیت
تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
امنیت
قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
امنیت