https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=52

امنیت

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل

در تصاویر: ایمن سازی مرز میان پاکستان و افغانستان

در تصاویر: ایمن سازی مرز میان پاکستان و افغانستان

ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان

ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان

کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی

کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی

قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند

قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند