امنیت

افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
امنیت
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
امنیت
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
امنیت
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
امنیت
جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
امنیت
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
امنیت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
امنیت
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
امنیت
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
امنیت
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند