امنیت

معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'
امنیت
معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'
طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند
امنیت
طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
امنیت
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
امنیت
طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
امنیت
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
امنیت
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
امنیت
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
امنیت
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
امنیت
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد