امنیت

تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
امنیت
تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
امنیت
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
امنیت
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
امنیت
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند
امنیت
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
امنیت
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
امنیت
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد
امنیت
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد