امنیت

نیروهای امنیت و دفاع ملی افغانستان با تغییر موضع ستراتیژی تعرضی را علیه جنگجویان اتخاذ کرده اند
امنیت
نیروهای امنیت و دفاع ملی افغانستان با تغییر موضع ستراتیژی تعرضی را علیه جنگجویان اتخاذ کرده اند
نیروهای افغان در ننگرهار چند عملیات را علیه جنگجویان داعش و طالبان اجرا کردند
امنیت
نیروهای افغان در ننگرهار چند عملیات را علیه جنگجویان داعش و طالبان اجرا کردند
راهپیمایی صلح خواهی فعالان مدلینگ افغان در سرک های شبرغان
امنیت
راهپیمایی صلح خواهی فعالان مدلینگ افغان در سرک های شبرغان
کشته شدن ۳۰ جنگجوی طالبان در غزنی در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف
امنیت
کشته شدن ۳۰ جنگجوی طالبان در غزنی در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف
آخرین فشارها در سوریه متباقی پس‌مانده های «خلافت» داعش را نابود می کند
امنیت
آخرین فشارها در سوریه متباقی پس‌مانده های «خلافت» داعش را نابود می کند
ایران به تاکتیک های قهرآمیز برای وادار کردن افغان ها به جنگیدن در سوریه متوسل می شود
امنیت
ایران به تاکتیک های قهرآمیز برای وادار کردن افغان ها به جنگیدن در سوریه متوسل می شود
مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
امنیت
مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
امنیت
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
امنیت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت
امنیت
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت