https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=39

امنیت

کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه

کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه

نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند

نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند

کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است

کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است

ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات

ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات

توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان

توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان

طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند

طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند

پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد

پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد

غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا

غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا

زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند

زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند