https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=15

امنیت

باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند

باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند

باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند

باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند

پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند

پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند

خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند

خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند

نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است

نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است

باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند

باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند

نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است

نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است

با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند

با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند

ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد

ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد

طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند

طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند