https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=15

امنیت

دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد

دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد

ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت

ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت

صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند

صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند

داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند