https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=54

امنیت

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است