امنیت

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
امنیت
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود
امنیت
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود
حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند
امنیت
حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند
قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند
امنیت
قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند
باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند
طالبان در تخریبکاری پروژه های انکشافی افغان، مأموریت تهران را انجام می دهند
امنیت
طالبان در تخریبکاری پروژه های انکشافی افغان، مأموریت تهران را انجام می دهند
فرماندهان پیشین طالبان به نیروی پولیس افغان پیوستند
امنیت
فرماندهان پیشین طالبان به نیروی پولیس افغان پیوستند
رهبران اروپایی ایران را مسئول حمله بر تاسیسات نفتی عربستان دانستند
امنیت
رهبران اروپایی ایران را مسئول حمله بر تاسیسات نفتی عربستان دانستند
نیروهای افغان و ایتلاف مخفیگاه های باقیمانده داعش را در ولسوالی اچین مورد هدف قرار دادند
امنیت
نیروهای افغان و ایتلاف مخفیگاه های باقیمانده داعش را در ولسوالی اچین مورد هدف قرار دادند
رهبران طالبان راجع به افزایش تنش های داخلی صحبت کردند
امنیت
رهبران طالبان راجع به افزایش تنش های داخلی صحبت کردند