امنیت

غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند