https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=3

امنیت

ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است

ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است

طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند

طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند

طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند

طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند

حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد

حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد

طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند

طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند

طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند

طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند

نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند

نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند

کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند

کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند

باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند

باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند

یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد

یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد