امنیت

جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند
فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد
امنیت
فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
امنیت
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
امنیت
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
امنیت
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
امنیت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
امنیت
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
امنیت
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است