امنیت

نیروهای افغان حملات طالبان در قندهار را با کشتن ده ها نفر از جنگجویان دفع کردند
امنیت
زندانیان آزاد شده طالبان با سرپیچی از توافقنامه صلح به میدان جنگ باز گشته اند
امنیت
علمای دینی مسلمان در سراسر جهان جنگ در افغانستان را محکوم کردند و خواستار صلح شدند
امنیت
محب گفت، مذاکرات مؤفق صلح به افغانستان کمک خواهد کرد تا با گروه داعش بجنگد
امنیت
با افزایش حملات طالبان، نیروهای افغان عملیات نظامی شان را در لغمان آغاز کردند
امنیت
ایران به سوی متوقف کردن تفتیش های هسته‌ای و افزایش غنی سازی یورانیم حرکت کرد
امنیت
قتل ساینس‌ دان ارشد هسته ‌ای نواقصی در امنیت داخلی ایران را نشان می دهد
امنیت
نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان آماده اند تا پولیس محلی در ولایات غربی را استخدام و مدغم کنند
امنیت
نیروهای افغان طراح اصلی بمبگذاری انتحاری غزنی را کشتند
امنیت
با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
امنیت