امنیت

انفجار یک موتر بم هنگام خنثی سازی آن در قندهار ۱۶ کشته بر جای گذاشت
امنیت
انفجار یک موتر بم هنگام خنثی سازی آن در قندهار ۱۶ کشته بر جای گذاشت
مسؤولین: ایران در تلاش ناکام طالبان برای تصرف ولایت فراه دست داشته است
امنیت
مسؤولین: ایران در تلاش ناکام طالبان برای تصرف ولایت فراه دست داشته است
باشنده گان ننگرهار با برداشتن سلاح طالبان را از بتی کوت بیرون راندند
امنیت
باشنده گان ننگرهار با برداشتن سلاح طالبان را از بتی کوت بیرون راندند
نیروهای امنیتی حملهء طالبان بر شهر فراه را عقب راندند و صدها جنگجو را کشتند
امنیت
نیروهای امنیتی حملهء طالبان بر شهر فراه را عقب راندند و صدها جنگجو را کشتند
عملیات تهاجمی نیروهای افغان و ائتلاف علیه حمله طالبان در فراه
امنیت
عملیات تهاجمی نیروهای افغان و ائتلاف علیه حمله طالبان در فراه
درخواست صلح از سوی قاضی القضات طالبان نشانه ای دیگریست از اختلافات درونی
امنیت
درخواست صلح از سوی قاضی القضات طالبان نشانه ای دیگریست از اختلافات درونی
پس گرفتن ولسوالی بلچراغ از طالبان توسط نیروهای امنیتی و امیدواری به موفقیت های بیشتر
امنیت
پس گرفتن ولسوالی بلچراغ از طالبان توسط نیروهای امنیتی و امیدواری به موفقیت های بیشتر
عملیات نظامی علیه طالبان در لغمان، راه برای تطبیق پروژه های انکشافی را هموار کرده است
امنیت
عملیات نظامی علیه طالبان در لغمان، راه برای تطبیق پروژه های انکشافی را هموار کرده است
دومین گروه طالبان جزئیات پلان تهران برای صدمه رساندن به خط لوله تاپی را بیان کرد
امنیت
دومین گروه طالبان جزئیات پلان تهران برای صدمه رساندن به خط لوله تاپی را بیان کرد
ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است
امنیت
ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است