امنیت

در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند
امنیت
در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند
حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید
امنیت
حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید
طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند
امنیت
طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند
معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'
امنیت
معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
امنیت
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
امنیت
طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
امنیت
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
امنیت
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
امنیت
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد