امنیت

توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
امنیت
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
امنیت
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
امنیت
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
امنیت
بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
امنیت
جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
امنیت
افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
امنیت